BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Dr. Li Chunrong

-Chairman-

DIRECTORS

Mr. Gurdip Singh Sidhu

Wang Huaibing

Hj. Mohd Yusoff bin Hussian

Mr. Daniel Cheong Weng Teong